By Market Digest Editorial2023-02-28 09:55

【本港樓市】樓市寒冬難開單,中原施永青開始「捽數」?

By Market Digest Editorial2022-12-09 04:33

今年本地樓市氣氛欠佳,兩大龍頭地產代理行亦要開源節流。

【MD政經解碼】施永青: 今次移民的人唔係個個有樓⋯!特首易帥、移民潮都影響唔到樓價!

By Market Digest Editorial2022-05-05 10:42

特首易帥、移民潮都影響唔到樓價!施永青: 股市跌4成樓價先跌得3-5%,今次走的唔係個個有樓⋯ 香港樓價只升不跌,對於已經上車的人可能是價值投資,不過對於苦無條件買樓的年輕人可能是悲歌。