【MD街訪】30歲應該有幾多錢?幾錢先夠結婚?靚女店主:寧要財政獨立,幾多錢唔緊要

市場熱話
【MD街訪】30歲應該有幾多錢?幾錢先夠結婚?靚女店主:寧要財政獨立,幾多錢唔緊要

香港地人人都呻窮,個個都諗緊點賺大錢,今次就睇下大家點睇「錢」! 


即刻follow我地Facebook同Instagram,隨時接收最新資訊!

你可能感興趣